Mjölkens sammansättning och betydelse hos hund

Av Jenny Jacobsson

 

Hundens Mjölk

Under den första tiden efter förlossningen producerar tiken colustrum (råmjölk). Denna mjölk är mycket viktig för valparna då den innehåller immunokroppar som valpen behöver för sitt immunförsvar. Hos hunden överförs den störstas delen av maternella antikroppar via colustrum och inte via moderkakan. Hundens colustrum produceras i 24 till 72 timmar och övergår sedan sakta till mogen mjölk (Case, 1995).

 

Energi innehållet i hundmjölk är ej konstant under laktationen utan förändras vartefter behoven hos valpen ökar, i den tidiga laktationen ligger energin på ungefär 550 kcal/l för att öka till 800 kcal/l i mitten av laktatione. Proteinmängden i hundmjölk varierar från 4,3 % i början av laktationen för att öka till 5-6 %. I början av laktationen är fettinnehållet relativt lågt, 2,4 %, för att sedan öka till 4,5-5,2 % i mitten av laktationen och sedan minska igen. Kolhydrat innehållet, vilket består mest av laktos, ligger runt 4,2-4,8 %. Till skillnad från protein och fettinnehåll förändras denna mängd ej under laktationen utan är konstant (Lönnerdal, 1996).

 

Kalciuminnehållet i hundmjölk är högt. Koncentrationen följer mängden protein och varierar från 1400 mg/l till 1900 mg/l. Att kalciumnivån följer proteinnivån kan bero på att casein är den största proteingruppen i hundmjölk och denna binder kalciumjoner. Magnesium nivån skiljer sig inte nämndvärt från andra arter, den har inte heller visat sig variera med olika stadier av laktationen. Järnnivån i hundmjölk har visat sig minska genom laktationen från ca 13 mg/l till 6 mg/l. Även zinknivån minskar, från 10 mg/l till 7 mg/l. Kopparnivån är relativt stabil genom laktationen inte heller manganhalten förändras (Lönnerdal, 1996). De genomsnittliga näringsinnehållet visas i tabell 1.

 

Tabell 1. Genomsnittlig samman-

sättning i hundmjölk (Case et al, 1995)

 

Hundmjölk

Protein (%)

5

Laktos (%)

4,5

Fet (%)

4,5-5,2

Kalcium (mg/L)

1800

Magnesium (mg/L)

60

Järn (mg/L)

6-13

Zink (mg/L)

7-10

Koppar (mg/L)

1,7

Energi (kcal/L)

800

Torrsubstans (%)

22,8

 

 

Hundens mjölk i jämförelse med andra djurslag

Olika djur har olika sammansättning på sin mjölk. Den största skillnaden mellan hundens mjölk och idisslande djurs mjölk är att hundens mjölk får en större del av sin energi från protein och fett och en mindre del från laktos. Även om skillnaden i vikt är liten medför hundens högre torrsubstanshalt en väsentlig skillnad (Case, 1995). Hundens mjölk innehåller relativt hög kalciumnivå, enbart grisen har högre nivå. För en jämförelse mellan några av våra husdjur se tabell 2.

 

Tabell 2. Jämförelse mellan olika djurslag värden för torsubstanshalt, gris och får, saknas (Case 1995, McDonald et al, 1995).

 

Protein (%)

Laktos (%)

Fett (%)

Kalcium (mg/l)

TS

Hund

5,0

4,5

5,0

1800

22,8

Ko

3,4

4,8

3,7

1200

12,4

Get

3,3

4,1

4,5

1300

13,0

Gris

5.8

4,8

8,5

2500

-

Får

5.5

4,8

7,4

1600

-

 

  

Articifiell uppfödning

Ibland händer saker som gör att valpen av en eller annan anledning behöver utfodras med ett komplement. Orsakerna till att detta måste ske kan variera, tiken kan ha dött, tiken kanske inte vill ta hand om valparna. Tiken kan ha fördålig mjölkproduktion i förhållande till kullstorleken eller hon kan vara sjuk och av den anledningen inte kunna ge valparna di (Hedhammar, 1990). Vilken anledning det än är behövs en lösning som i så stor grad som möjligt efterliknar tikens egen mjölk. Det bästa kan många gånger vara att försöka hitta en fostermamma, dvs en tik som förlorat sina egna valpar (Harmar, 1990). I de fall då detta inte går finns så kallade mjölkersättningspreparat.

 

Det finns flera olika mjölkersättningspreparat på marknaden. Det olika producenterna skiljer sig ganska mycket åt med tanke på hur detaljerad innehållsförteckning de visar upp. Nedan presenteras tre preparat som jag hittat som utges vara mjölkersättningspreparat för hund. Esbilac och Royal Canin säljs på fackhandeln medan torkad getmjölk är ett preparat som jag hittade på internet och blev nyfiken på.

 

Esbilac

Innehåll:            Råprotein (min): 33%, Råfett (min): 40%, Kolhydrater: 15,8%, Fibrer: inga, Aska (max): 6%, Vatten (max): 5%.

Ingredienser:     Vegetabilisk olja, kasein, skummjölkspulver, ägggulor, kalciumkarbonat, kaliummonofosfat, torkad majssirap, kalciumhydroxid, lecitin, monokalciumfostat, magnesiumsulfat, A-vit., zinksulfat, E-vit., mangansulfat, D3-vit., folinsyra, riboflavin, thiaminhydroklorid, kalciumjodat, pyridoxin, hydroklorid.

 

Royal Canin 1st age milk

Innehåll:            Protein: 33%, Fett: 40%, Kalcium: 1400 mg/l, Magnesium: 125 mg/l.

Ingredienser:     Laktosfri mjölk, animaliskt och vegetabiliskt fett, vassleprotein, lecitin, spårämnen, vitamin. 

 

Torkad getmjölk

Innehåll (färdig): Energi: 2575 kJ, Protein: 25,9%, Fett: 29,7%, Mjölksocker: 35,0%, Aska: 6,9%, Kalcium: 0,85%, Magnesium: 0,1%, Natrium: 0,3%, Kalium 1,5%, Zink: 0,25%, Koppar: 0,01%,  Fosfor: 0,68%

Ingredienser:     Getmjölk

 

För att få en uppfattning om hur dessa preparats näringsinnehåll överensstämmer med

hundens egen mjölk har en sammanställning över fett, protein, laktos (mjölksocker) och

energi gjorts, se tabell 3. Energimängden är uträknad enligt jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2000:110, bilaga 25):

 

 MJ omsättbar energi/kg = 0,1464 * %råprotein + 0,3556 * %råfett + 0,1464 * NFE där NFE = 100-råprotein-råfett-växtråd-aska-vatten

 

Denna summa är sedan multiplicerad med TS halten för att få energi per kg TS.

 

Tabell 3. Jämförelse av fett, protein, laktos och energi mellan hundmjölk och tre  på marknaden förekommande ersättningspreparat. *TS halten för den torkade getmjölken är uträknad som 100-summan av innehållet.

 

Hundmjölk

(Case et al, 1995)

Royal Canin 1st age milk

Esbilac

Torkad getmjölk

TS

22.8

95,5

95

0*

Fett (% av TS)

21,9

41,9

42,1

29,7

Protein (% av TS)

21,9

34,6

34,7

25,9

Laktos (% av TS)

19,7

15,7

16,6

35,0

Energi (MJ/kg TS)

35,08

23,39

22,51

19,47

 

 

Slutsats

Royal Canin och Esbilac är mycket lika i sin sammansättning medan den torkade getmjölken har en mycket högre laktoshalt. Samtliga preparat har en lägre energihalt än hundens egen mjölk. Hundar är i allmänhet känsliga för höga laktoshalter, av denna anledningen skulle jag inte rekommendera att man använder den torkade getmjölken som mjölkersättning för hund. Av samma anledning är det inte lämpligt att ge hundar komjölk. Som tidigare skrivits är det bästa att ge valparna mjölk från en annan hund. I de fall då detta inte är möjligt finns preparat att tillgå som kan ge valpen en bra start. Samtliga preparat skall spädas med vatten, detta kan förändra mängden av näringsvärdena.

 

Källor:

 

Case, L.P., Carey, P.D., Hirakawa, A.D., Daristotle, L. 1995. Canine and Feline Nutrition. Mosby. London.

Esbilac Mjölkersättning. Innehållsförteckning från apoteket.

Harmar, H. 1990. Hunduppfödarens Handbok. Ica Bokförlag.Västerås.

Hedhammar, Å., 1990. Valparna. I Hunduppfödaren. Svenska kennelklubbens förlag. Centraltryckeriet.          Borås.

Lönnerdal, B. 1996. Lactation in the Dog and Cat. In Recent Advances in Canine and Feline Nutritional Research: Proceedings of the 1996 Iams International Nutrition Symposium, ed. Carey, D.P., Norton, S.A., Bolser, S.M. Orange Frazer Press. Wilmington, Ohio.

McDonald, P., Edward, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. 1995. Animal Nutrition. Pearson Education Limited. Edinburgh.

Royal Canine. Hemsida. 2003-01-23. 

SJV:s hemsida, 2003-02-02, SJVFS 2000:110, bilaga 25

Jyckeberga HB. Hemsida. 2003-01-23. http://www.girobrand.se/getmj.htm.